Nemokamas pristatymas nuo 47,00 €
Išsiuntimas 72H
Grąžinimas į 30 dienų
Išsaugoti pirkinių sąraše
Sukurti naują pirkinių sąrašą

Taisyklės ir sąlygos

I. Apibrėžimai

Taisyklėse naudojamos sąvokos reiškia: 
1. Klientas - fizinis asmuo, juridinis asmuo arba organizacinis vienetas nesantis juridiniu asmeniu, kurio nuostatos suteikia ypatingą teisinį veiksnumą, kuris padaro Užsakymą Parduotuvėje;
2. Vartotojas - pagal str. 22[1] Civilinio Kodekso reiškia fizinį asmenį atliekantį su verslininku teisinius veiksmus tiesiogiai nesusijusius su jo ekonomine ar profesine veikla.
3. Civilinis Kodeksas - 1964 m. balandžio 23 d. Įstatymas (Įstatymų Leidimas nr 16, 93 punktas su pakeitimais);
4. Taisyklės - šios Taisyklės nustatančios bendras pardavimo sąlygas ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų taisyklės internetinėje parduotuvėje Ombre.com;
5. SInternetinė parduotuvė (Parduotuvė) - svetainė veikianti adresu www.lt.ombre.com, kurioje klientas gali pateikti Užsakymus;
6. Prekė - prekės , kurios yra pateiktos Internetinėje Parduotuvėje;
7. Pardavimo sutartis - Prekių pardavimo sutartis Civilinio Kodekso pagrindu sudaryta tarp lt.ombre.com ir Kliento naudojant Internetinės Parduotuvės svetainę;
8. Vartotojų teisių įstatymas - 2014 m. gegužės 30 d. įstatymas dėl vartotojų teisių (2014 m. Įstatymų leidimas, 827 punktas);
9. Elektroninių paslaugų teikimo įstatymas - 2002 m. liepos 18 d. įstatymas dėl elektroninių paslaugų teikimo (Įstatymų leidinys nr 144, 1204 punktas su pakeitimais);
10. Užsakymas - Kliento ketinimų deklaracija tiesiogiai nukreipta į Pardavimo Sutarties sudarymą, nurodant pirmiausia Prekės rūšį ir numerį.

II. Bendrosios nuostatos

1. Šios Taisyklės nustato internetinės parduotuvės veikiančios adresu www.lt.ombre.com naudojimosi nuostatas.
2. Šios Taisyklės yra taisyklės nurodytos Įstatyme dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu 8 Str.
3. Internetinę parduotuvę Ombre.com veikiančią adresu www.lt.ombre.com valdo ESPIR sp. z o.o., Nilskiego - Łapińskiego 46, 18-100, Łapy, NIP: 575-183-64-40, REGON: 240826493. Ekonominė veikla yra registruota Centriniame Ekonominės Veiklos Registre, už kurį atsako atitinkamas Ekonominės Veiklos Ministras.
4. Šios taisyklės visų pirma nustato:
- registravimo ir naudojimo paskyromis Internetinėje parduotuvėje taisykles;
- Užsakymų pateikimo elektroniniu būdu Internetinėje parduotuvėje sąlygas ir taisykles;
- Pardavimo sutarčių, panaudojus Internetinės parduotuvės teikiamas paslaugas, taisykles.
5. Naudotis Internetine parduotuve yra įmanoma su sąlyga, kad IT sistema, kuria naudojasi Klientas, atitinka šiuos minimalius techninius reikalavimus: Prieiga prie interneto, kiekviena internetinė naršyklė.
6. Klientas norėdamas naudotis Internetine parduotuve turi pats gauti prieigą prie kompiuterio ar kito įrenginio su prieiga prie interneto.
7. Pagal galiojančius teisinius įstatymus Ombre.com pasilieka teisę apriboti paslaugų teikimą Internetinėje parduotuvėje asmenims, kuriems nėra sukakę 18 metų. Tokiu atveju potencialūs Klientai bus apie tai informuoti.
8. Klientai gali kiekvienu metu gauti prieigą prie pateiktų Taisyklių naudodamiesi nuoroda esančia pagrindiniame puslapyje www.lt.ombre.com bei jas atsisiųsti ir atspausdinti.

 

III. Naudojimosi Internetine parduotuve sąlygos

1. Registracija Internetinėje parduotuvėje nėra privaloma. Klientas, susipažinęs ir sutikęs su pateiktomis Taisyklėmis, gali padaryti užsakymą be registracijos Parduotuvėje.

Registracija vyksta užpildžius ir priėmus registracijos formą, kuri yra pateikta viename iš Parduotuvės puslapių.

Registracijos sąlyga yra sutikimas su Taisyklių turiniu ir asmeninių duomenų pateikimu kaip privaloma.

Ombre.com gali atimti iš Kliento teisę naudotis Internetine parduotuve, taip pat gali apriboti prieigą prie dalies arba visų Internetinės parduotuvės išteklių nedelsiant, jeigu Klientas pažeidžia Taisykles, o ypatingai jei Klientas:
- registracijos metu internetinėje parduotuvėje pateikė neteisingus, netikslius ar neaktualius duomenys, klaidinantys ar pažeidžiantys trečiųjų asmenų teises,
- Internetinėje parduotuvėje pažeidė asmenines trečiųjų asmenų teises, ypač internetinės parduotuvės klientų asmenines teises,
- elgsis taip, kad Ombre.com laikys tokį elgesį kaip prieštaraujantį galiojantiems įstatymams arba bendrosioms Interneto naudojimo nuostatoms ar kenkiant Ombre.com geram vardui.
2. Siekdami užtikrinti pranešimų ir duomenų, susijusių su interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis perdavimo saugumą, Internetinė parduotuvė imasi techninių ir organizacinių priemonių, atitinkančių teikiamų paslaugų saugumo grėsmės lygį, ypač priemonių, skirtų užkirsti kelią neįgaliotiems asmenims įgyti ir modifikuoti internete siunčiamus asmens duomenis.
3. Klientas yra įpareigotas visų pirma:
- naudotis Internetine parduotuve laikantis Lenkijos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų, Taisyklių nuostatų, taip pat bendrųjų interneto naudojimo sąlygų
- neteikti ir neperduoti įstatymų draudžiamo turinio, pvz. turinio, skatinančio smurtą, prievartą arba pažeidžiantį asmenines ar kitas trečiųjų asmenų teises
- naudotis Internetine parduotuve tokiu būdu, kad netrukdytų jos veikimui, ypatingai naudojant tam tikras programas ar įrenginius;
- nesiimti tokių veiksmų kaip: neužsakytos komercinės informacijos (Šlamšto) persiuntimas ar paskelbimas Internetinėje parduotuvėje,
- naudotis Internetine parduotuve nesukeliant nepatogumų kitiems klientams bei Ombre.com,
- naudotis Internetinėje parduotuvėje pateiktu turiniu tiktai asmeniniams tikslams.


IV. Pardavimo sutarties sudarymo tvarka

1. Norėdami sudaryti Pardavimo sutartį internetinėje parduotuvėje reikia įeiti į internetinę svetainę www.lt.ombre.com ir pasirinti Prekę atliekant atitinkamus techninius veiksmus, naudojant rodomus Klientui pranešimus ir svetainėje esančią informaciją.
2. Klientas pasirenka užsakomas Prekes įdedamas jas į krepšelį.
3. Užsakymo pateikimo metu - kol nebus paspaustas mygtukas patvirtinantis Užsakymo pateikimą - Klientas turi galimybę pakeisti įvestus duomenis ir pasirinktą Prekę. Tam tikslui reikia naudotis Klientui rodomais pranešimais arba tinklapyje esančia informacija.
4. Kai Klientas, naudojantis internetine parduotuve, pateiks visus reikiamus duomenis, bus parodytas pateikto Užsakymo apibendrinimas. Pateikto užsakymo apibendrinime bus pateiktas pasirinktų prekių ar paslaugų aprašymas, bendra kaina bei visos kitos išlaidos.
5. Užsakymo išsiuntimui yra būtina sutikti su Taisyklių turiniu, pateikti asmeninius duomenis, pažymėtus kaip privalomus bei paspausti mygtuką, patvirtinantį Užsakymo pateikimą.
6. Informacijos apie pateiktas Parduotuvės internetiniuose puslapiuose Prekes sudaro pasiūlymą, vadovaujantis Civiliniu Kodeksu 66 Str. Kliento siunčiamas Užsakymas reiškia valios pareiškimas sudaryti Pardavimo sutartį su Ombre.com, vadovaujantis Taisyklių turiniu.
Pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Kliento Užsakymas patenka į Internetinės parduotuvės IT sistemą, su sąlyga, kad Užsakymas atitinka Taisykles.
Sudarius sutartį, Klientas gauna elektroniniu paštu pranešimą, patvirtinantį visus esminius Užsakymo elementus.
7. Pardavimo sutartis yra sudaroma lietuvių kalba, kurios turinys atitinka Taisykles.
8. Klientai gali kiekvienu metu gauti prieigą prie pateiktų Taisyklių naudodamiesi nuoroda esančia pagrindiniame puslapyje www.lt.ombre.com bei jas atsisiųsti ir atspausdinti.

Užsakymo duomenų bei Bendrųjų Nuostatų (pardavimo taisyklės) užrašymas, apsauga ir dalijimasis vyksta elektroninio pašto pagalba. Ankstesnius užsakymus galima rasti prisijungus prie savo paskyros.Nuo 2020 m. sausio 1 d įsigalioja pakeitimai Įstatyme dėl prekių ir paslaugų mokesčio bei kai kurių kitų įstatymų. Naujos taisyklės nustato pakeitimus sąskaitų-faktūrų išrašymui verslininkams, kurie dokumentavo pardavimus kvitais.
Jei perkate kaip privatus asmuo ir norėtumėte gauti sąskaitos-faktūrą už užsakymą savo firmos vardu, pardavėjas galės jums išrašyti ją tik jei Užsakymo pateikimo metu užpildysite formą “Įmonė” ir pateiksite įmonės PVM kodą.

Bet kuriu momentu galite pakeisti užsakančiojo duomenis prisijungus prie savo paskyros skirktuke “Asmeniniai duomenys”. Sąskaitos-faktūros išrašymas vėlesniu laiku pagal grąžintą fiskalinį kvitą nebus įmanomas.


V. Pristatymas

1. Prekės pristatomos Kliento nurodytu adresu pateikiant Užsakymą.

2. Užsakytos Prekės pristatomos kurjerių įmonės pagalba.
Pristatymo išlaidos sudaro: Išsamią informaciją ir pristatymo išlaidas rasite šioje svetainėje:https://lt.ombre.com/lit-delivery.html. Papildomai, pristatymo išlaidos bus nurodytos Užsakymo pateikimo metu.

3. ZParduotuvė vykdo Užsakymus per 24 val. Kurjeriai pristato siuntinį per 48 val. nuo siuntos išsiuntimo.
4. Prekės sugadinimas atsiradęs pristatymo metu.

Vartojimo prekių pirkimo per atstumą atveju mūsų Parduotuvė visada rizikuoja dėl atsitiktinio pažeidimo arba prekės praradimo transporte. Jeigu prekės bus pristatytos su akivaizdžiais pažeidimais, kurie atsirado gabenimo metu, maloniai prašome kuo greičiau pranešti apie tokį defektą vežėjui ir susisiekti su mumis. Pavėlavus pranešti tokį skundą arba susisiekti su mumis neturi jokios įtakos jūsų įstatyminiam ieškiniui ir jo tenkinimui, ypač jūsų teisėms vadovaujantis įstatymine garantija už defektus (Taisyklių VII punktas). Spartesnis pastebėtų pažeidimų, kurie atsirado gabenimo metu, pranešimas padeda mums pareikšti savo ieškinį vežėjui ar transporto draudikui.

 


VI. Kainos ir mokėjimo būdai

1. rekių kainos yra nurodytos eurais ir apima visus mokesčius, įskaitant PVM, muitus bei visus kitus mokesčius.
2. Klientas turi galimybę sumokėti:
- pervedimu
- pristatymo metu
Papildomas mokestis: 1,51 EUR

- per PayU sistemą

- per PayPal sistemą
Papildomas mokestis: 2,9 %


VII. Pasitraukimo iš sutarties teisė

Jūs turite teisę per 30 dienų pasitraukti iš sutarties be priežasties nurodymo. Pasitraukimo iš sutarties laikotarpis pasibaigia po 30 dienų nuo tos dienos, kurią gavote jūs prekę arba gavo kitas jumis nurodytas trečiasis asmuo, išskyrus vežėją. 

Kad pasinaudoti pasitraukimo iš sutarties teise, turite informuoti mus apie savo sprendimą dėl pasitraukimo iš sutarties pateikdami vienareikšmišką pareiškimą (pvz. laiškas išsiųstas paštu arba el. paštu). Galite pasinaudoti pavyzdine pasitraukimo iš sutarties forma (ATSISIŲSTI), tačiau tai nėra privaloma. Vis dėlto, kad greičiau būtų vykdomas pasitraukimo iš sutarties procesas, siūlome atsisiųsti minėtą formą ir persiųsti ją kartu su preke. Tai žymiai palengvins mūsų kliento aptarnavimo skyriaus darbą. 

Kontaktiniai duomenys:
OMNIVA LT (sorting center) – Packeta International,
Perspektyvos g. 32 LT-52119, Kaunas (ex Ateities pl. 45B, Kaunas),
Lithuania
info@lt.ombre.com

Kad išlaikyti pasitraukimo iš sutarties terminą, užtenka atsiųsti informaciją apie tai, kad norite pasinaudoti pasitraukimo iš sutarties teise prieš pasitraukimo iš sutarties termino pasibaigimą. Pasitraukimo iš sutarties pasekmės. Pasitraukimo iš sutarties atveju grąžiname jums nedelsiant visus gautus pinigus, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią gavome informaciją apie jūsų sprendimą pasinaudoti pasitraukimo iš sutarties teise. Galime susilaikyti nuo pinigų grąžinimo iki tol, kol gausime prekę arba kol gausime prekės išsiuntimo patvirtinimą, priklausomai, kas bus pirmiausia.


Prašome atsiųsti prekę adresu: OMNIVA LT (sorting center) – Packeta International, Perspektyvos g. 32 LT-52119, Kaunas (ex Ateities pl. 45B, Kaunas), Lithuania, nedelsiant, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai jūs gavote prekę. Terminas yra išlaikytas, kai išsiųsite prekę nepasibaigus 30 dienų laikotarpiui. Jūs turėsite padengti tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas. Jūs esate atsakingi tik už prekės vertės sumažinimą, atsirandančią naudojant ją kitaip negu buvo būtina nustatant prekės pobūdį, savybes ir veikimą. Nepriimame siuntinių reikalaujančių apmokėjimo pristatymo metu.

VIII. Skundai dėl prekių

Taikoma Klientui esančiam Vartotoju
Esame įpareigoti pristatyti prekę be jokių defektų. Galioja įstatymas dėl atsakomybės už parduotos prekės defektus (garantija už defektus) vadovaujantis str. 556 bei str. 556[1]-556[3] ir kitais Civilinio Kodekso.

Skundus galima pateikti:
- raštu adresu: OMNIVA LT (sorting center) – Packeta International, Perspektyvos g. 32 LT-52119, Kaunas (ex Ateities pl. 45B, Kaunas), Lithuania
- el. paštu adresu: info@lt.ombre.com

Vadovaudamiesi garantinėmis teisėmis - jei laikysime būtina nagrinėti skundą, jūs įsipareigojate pristatyti mūsų sąskaita prekę aukščiau nurodytu adresu. Jei dėl prekės pobūdžio ar jos montavimo būdo, prekės pristatymas būtų pernelyg sudėtingas, jūs įsipareigojate pateikti ją toje vietoje, kurioje aktualiai yra. Mes įsipareigojame atsakyti į skundą nedelsdami, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo skundo pateikimo dienos.

Mes esame atsakingi pagal garantiją, jei fizinis defektas bus rastas nepraejus dviems metams nuo prekės pristatymo jums dienos. Jei pardavimo objektu yra naudotas kilnojamasis daiktas, atsakomybė pagal garantiją yra vieneri metai nuo jo išleidimo dienos. Pateiktame skunde rekomenduojama (1) pateikti informaciją apie skundo objektą, ypač defekto pobūdį ir atsiradimo datą; (2) apibrėžti prašymą dėl defekto pašalinimo būdo (prekės pakeitimas į naują, prekės taisymas, kainos sumažinimas, pasitraukimas iš sutarties - jei defektas yra reikšmingas); bei (3) pateikti skundą teikiančio asmens kontaktinius duomenis - tai palengvins ir paspartins Parduotuvės skundo nagrinėjimą. Anksčiau pateiktos rekomendacijos yra pristatytos kaip neįpareigojantys patarimai ir jokiu būdu nedaro įtakos pateiktų skundų efektyvumui.

Taikoma Klientui neesančiam Vartotoju:
Pirkėjas, kuris nėra Vartotojas netenka garantinių teisių, jeigu nepatikrino prekės laiku ir būdu skirtu šios rūšies daiktams bei nepranešė nedelsiant pardavėjui apie defektą, o jei defektas pasireiškė tik vėliau - jei nepranešė pardavėjui iškart jį pastebėjus. Negavus pranešimo apie defektą, prekė laikoma priimta. Aukščiau nurodyta ne taikoma tuo atveju, jei defektas buvo klastingai paslėptas. Skundą galima pateikti raštu Parduotuvės adresu arba elektroniniu būdu.


IX. Skundai dėl elektroniniu būdu paslaugų teikimo

1. Ombre.com priima veiksmus, kad užtikrintų tinkamą Internetinės parduotuvės veikimą, kiek tai aktualios techninės žinios bei įsipareigoja pašalinti laiku visus Klientų praneštus netaisyklingumus.
2. Klientas gali mums pranešti apie visus netaisyklingumus arba trikdžius besinaudojant Internetine parduotuve. Apie netaisyklingumus susijusius su Parduotuvės veikimu prašome pranešti elektroniniu būdu adresu: info@lt.ombre.com
3. Skunde dėl netaisyklingumų, susijusių su Internetinės parduotuvės svetainės veikimu prašome nurodyti netaisyklingumo rūšį bei atsiradimo datą. 4. Mes įsipareigojame atsakyti į skundą nedelsiant, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo jo pateikimo dienos.


X. Neteisminiai skundų ir reikalavimų nagrinėjimo būdai

1. Informuojame, kad yra galimybė pasinaudoti neteisminiais skundų ir reikalavimų nagrinėjimo būdais. Jų naudojimas yra savanoriškas ir gali vykti tik tuo atveju, jei abi ginčo pusės sutinka. - Vartotojas gali pateikti paraišką iškelti bylą dėl neteisminio vartotojų ginčų sprendimo dėl sudarytos Pardavimo sutarties Prekybos Inspekcijai, pagal 2000 m. gruodžio 15 d. Prekybos Inspekcijos(Įstatymų Leidinys 2001 nr 4, 25 punktas, su pakeitimais) 36 Straipsnį. - Vartotojas taip pat gali pateikti paraišką dėl ginčo pripažinimo dėl sudarytos Pardavimo sutarties nuolatiniam arbitražo teismui, veikiančiam atitinkamoje Prekybos Inspekcijos vaivadijos inspekcijoje, pagal 2000 m. gruodžio 15 d. Prekybos Inspekcijos(Įstatymų Leidinys 2001 nr 4, 25 punktas, su pakeitimais) 37 Straipsnį. - Europos Komisija taip pat teikia internetinę vartotojų ir verslininkų ginčų sprendimų platformą (Platforma ODR). Ją galima rasti adresu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Išsamią informaciją apie vartotojų ginčų sprendimą, įskaitant galimybę vartotojui naudotis neteisminėmis priemonėmis nagrinėjant skundus, teisių gynimo būdus ir naudojimosi šiomis procedūromis taisykles, galima rasti prekybos inspekcijos provincijų inspekcijų tinklalapiuose ir interneto tinklalapiuose: https://uokik.gov. .com / spory_konsumenckie.php..


XI. Baigiamosios nuostatos

1. Teismas, kompetentingas spręsti ginčus su Vartotojais yra teismas, turintis jurisdikciją dėl taikytinų Civilinio proceso Kodekso nuostatų.
2. Potencialių ginčų atsiradusių tarp Ombre.com ir Klientu nesančiu Vartotoju sprendimas priklauso teismui, kurio jurisdikcijai priklauso mūsų buveinė.
3. Reikalams, kuriems nėra taikomos šios Taisyklės, galioja taikytinos teisės įstatymai, o ypač 1964 m. Balandžio 23 d. Civilinio kodekso (vienodas tekstas, 2014 m. Įstatymų leidinys, 121 punktas, su pakeitimais) ir gegužės 30 d. 2014 m. Dėl vartotojų teisių (2014 m. Leidinys, 827 punktas). Jei šios taisyklės prieštarauja klientų teisėms ir nuostatoms, kylančioms iš visuotinai taikomų nuostatų, taikomos bendrai galiojančios Lenkijos įstatymų nuostatos.

 
IdoSell Trusted Reviews
4.60 / 5.00 1295 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-07-16
Užsakymo vykdymas praėjo labai sklandžiai, prekės gautos itin greitai, praktiškai kelios darbo dienos. Prekės tiko puikiai. Manau, kad ne pirmas ir ne paskutinis vykdytas užsakymas :)
2024-06-14
Thank you!
pixel